24-20-21.indd

Fokus på Evangelist

Bevægelsen Evangelist er jævnligt fremme i medierne. IMT har bedt en teolog vurdere Christian Hedegaards teologi, og vi skildrer nogle unges møde med bevægelsen

Christian Hedegaard praktiserer herlighedsteologi

Christian Hedegaard står for en tilsyneladende meget tiltrækkende og samtidig giftig teologi

Af Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen

Teologi er ikke kun teorien, men i høj grad også den praksis, der kommer ud af den. Og i den sammenhæng kunne jeg have inddraget mange ting omkring Christian Hedegaards/Evangelists måder at handle på. Her er meget, der ser positivt ud: Mennesker udfries af mange slags lidelser og kommer til tro på Jesus. Og her kunne også findes mange ting, der får de røde alarmlys til at blinke.

Men i denne artikel vil jeg udelukkende tage udgangspunkt i det, Christian Hedegaard selv bringer på hjemmesiden Evangelist.dk: Altså hans undervisning, hans teori.

To udfordringer

Da jeg på et tidspunkt kontaktede en bekendt i Apostolsk Kirke og spurgte, hvordan i alverden de kunne bruge Hedegaard så ukritisk, lød svaret (kort refereret): »Han gør da i det mindste noget. Selvfølgelig er han ikke fejlfri, men hos ham sker der da noget!«

Jeg er ikke enig i den holdning, men den giver mig alligevel en klar udfordring: Hedegaard tager nogle udsagn fra Bibelen og siger, at han efterlever dem. Hvordan har jeg og mit bagland det med disse bibelske udsagn? Er vi reelt bibeltro her - eller springer vi let hen over de steder i Guds ord, der f.eks. taler om tungetale, helbredelser og uddrivelser? Den udfordring må vi til stadighed tage op og arbejde med!

Den anden udfordring er, at Hedegaard for mig at se står for en tilsyneladende meget tiltrækkende og samtidig meget giftig teologi. Hvordan får vi advaret imod den, så det er så få som muligt, der hopper i fælden?

Kirkeligt ståsted

Hedegaard tror på en lang række af de basale kristne grundsandheder og prøver at underbygge alt med citater fra Bibelen. Så langt så godt, men hvor står han henne i det kirkelige landskab?

Evangelist melder klart ud med, at de er »tværkirkelige«. Læser man lidt videre i artiklerne på hjemmesiden, kan vi se, at de med »tværkirkelighed« mener en radikal udgave af den klassiske pinseteologi: De forkynder, at »Åndens dåb«, der intet har med vanddåben at gøre, er helt afgørende, og at det absolut ufravigelige tegn på, at man er »åndsdøbt«, er, at man taler i tunger!

De regner også kun med ni nådegaver i Bibelen - og det er alle sammen dem med særlige åndsmanifestationer. Resten af Det Nye Testamentes nådegaver, f.eks. til at undervise, øve diakoni, evangelisere osv. regner de åbenbart ikke med. Også her går de langt længere ud ad en tangent, end de normale pinsevenner gør.

Dybest set dækker ordet »tværkirkelighed« vel mest over, at de slet ikke tilslutter sig noget bestemt kirkesamfund, men bare kører deres eget løb. Så reelt er de meget snævert-kirkelige!

Helbredelser

Overalt på hjemmesiden dukker der små vidnesbyrd frem om personer, der gennem Evangelists virke er blevet befriet fra sygdom, fysisk eller psykisk, eller fra dæmoniske kræfter.

»I ordet er der løfter om helbredelse, mirakler og i det hele taget om perfekt helbred. Når vi kender hans ord og løfterne, så kan vi stå fast urokkeligt,« siges det på hjemmesiden.

Hjemmesidens undervisning om helbredelser giver klart dette indtryk: »Gud har lovet dig, at du skal være ved 100 procent godt helbred i dette liv. Når du er syg, skyldes det synd og Satan, og det skal bekæmpes som sådan gennem overgivelse og bøn. Og gør du dette i ærlig tro, vil Gud gøre dig rask!«

Hedegaard ligger for mig at se tydeligt inden for herlighedsteologien, hvor frelsen er en pakke, der ikke alene indeholder tilgivelse og løfter om omsorg og hjælp i alle forhold, men garanterer sundhed, rigdom, lykke osv. Jeg har ikke plads her til at behandle deres teologi om penge. men den er også klart herlighedsteologisk.

Evangelist nævner ikke muligheden for, at det kan være Guds vilje, at et menneske skal velsignes gennem at være (og måske for resten af livet at forblive) syg og fattig. Og netop dette er meget typisk for herlighedsteologien og efter min mening meget ubibelsk.

Dæmoner

Dæmonuddrivelse har lige siden hans bog »Sejr over dæmonerne« været et kendetegn for Hedegaard. På hjemmesiden gengives den bibelske beskrivelse af de faldne engle - plus en del mere, der ganske typisk for herlighedsteologi er vredet ud af nogle profetier (Daniel), der egentlig siger noget helt andet - eller er teologi, der bygges på nogle erfaringer uden et sikkert skriftsted.

Men for Hedegaard stopper det ikke ved de bibelske dæmoner. Med udgangspunkt i at en besættelse kan give sig udslag, der ligner symptomer på en sygdom (og det er jo bibelsk nok), gør han al sygdom til resultat af dæmoner: »En anden form for ånder, som vi lever med til daglig, uden at tænke videre over det,
er sygdomsånder. Uanset hvad du fejler, så stammer det ikke fra Gud. Powerbogen (Hedegaards navn for Bibelen) lover os et godt helbred, og alt andet falder uden for Guds fuldkomne vilje.«

Og for at gøre en lang historie kort: Det virker, som om Hedegaard også her er ude i den herlighedsteologiske praksis med at uddrive »dæmoner« hver gang, der er en sygdom eller lidelse. Problemet med at sige noget helt klart er, at Hedegaard ikke selv stiller tingene op i veldefinerede sætninger, der udtrykker hans teologi. Han skriver løs om de forskellige emner og kommer undertiden til at modsige sig selv - og så er det jo lidt svært at vælge, hvad man skal beskrive ham ud fra.

Konklusion

Men med det ovennævnte forbehold: Hedegaard står for en slags herlighedsteologi, hvor man mener, at Gud har lovet os sundhed, rigdom og anden fremgang her og nu. Og hvis noget af dette mangler, skyldes det synd, vantro eller dæmoniske angreb.

Han tager nogle bibelske sandheder og forstrækker eller forvrider dem, så de modsiger andre bibelske sandheder. Jeg kan meget opfordre os alle til at tage de bibelske sandheder om f.eks. åndens kraft over for sygdom og besættelse op og bruge dem i praksis. Men jeg må advare imod at lade Hedegaard være vejlederen i det projekt! 

Citat

Og tegnene på at vi er levende kristne, som repræsenterer Jehova den levende Gud, er, at vi taler i tunger, uddriver onde ånder og helbreder syge.

Så lad os lige få tingene på det rette. Hvis disse tegn ikke følger dit liv, så er du ikke troende, så er du håbende, men troende nej: Glem det Kaj.
(Fra undervisningen på Evangelists hjemmeside).

Info om herlighedsteologi

»Herlighedsteologi«, »Trosbevægelse«, »Fremgangsteologi« - man har knyttet mange navne til denne åndelige strømning, der de seneste årtier er kommet til Skandinavien fra Syd- og Nordamerika.

Kernen i denne strømning, der findes i utallige variationer, er en bestemt forståelse af Guds løfter til os: Vi loves ikke bare tilgivelse og hjælp til livet her og så bagefter en evighed i fuldkommenhed.

Nej, vi loves allerede i dette liv at få del i fremgangen/herligheden: Godt helbred, god økonomi, syndfrihed osv. Oplever man det ikke sådan, skyldes det enten ens egen manglende tro eller Satan og hans dæmoner, som derfor skal drives ud af den kristne: Den kristne må tage den »autoritet«, som Gud lover os, i brug!

Strømningen tolker således Guds løfter helt anderledes end alle andre kristne: Guds rige bliver et meget håndgribeligt rige, hvor der ikke skulle findes sygdom, økonomiske problemer eller synd. I ekstreme udgaver loves den kristne ikke bare syndfrihed, men der loves, at man her og nu bliver som Gud selv!

Men selv i de mere moderate udgaver, vi kender her i Danmark, giver strømningens forståelse alvorlige problemer: 
- At sige, at Gud lover os syndfrihed her i livet, sender kristne ud i en håbløs kamp for at blive syndfri, der enten må ende i fortvivlelse eller i fortrængning, hvor man bilder sig ind at være blevet syndfri, og hvor man jo så for øvrigt ikke længere har brug for en frelser!
- At sige, at Gud lover alle kristne, at de skal befries her og nu for deres sygdom og deres andre problemer, sender kristne ud i en håbløs jagt efter disse ting. Den ender enten
i fortvivlelse, fordi deres tro åbenbart ikke er stor nok til, at Gud kan indfri sine løfter, eller en fortrængning, hvor man »ophæver« den virkelighed, alle kan se, ved at lade »troens ord« gælde på trods af virkeligheden.
- At sige, at Gud vil, at alle kristne skal være materielt rige, er at fejltolke hele Bibelens forståelse af rigdom.

Kort sagt: Denne strømning modsiger Bibelens udsagn og kan sende kristne ud i dybt alvorlige problemer!

Man kan læse mere om herlighedsteologi på Dialogcentrets hjemmeside www.dci.dk, hvor man kan søge på ordet herlighedsteologi. Deres bog om emnet er desværre udsolgt.

Sprint

Evangelist

Evangelist er dels navnet på den »Tværkirkelige missions-organisation«, som Christian Hedegaard er leder/frontfigur af og dels navnet på organisationens hjemmeside. Evangelist har i den senere tid været en del fremme i medierne for deres uigennemskuelige økonomiske struktur og deres massive bosætningspolitik i Gørløse i Nordsjælland (boligopkøb gennem én af Evangelists medledere, David Klit).

Artikel bragt i: IMT 2008 nr. 06
Forfatter: Carsten Korsholm Poulsen