Artikelarkiv 
2-2-3.indd

Bønnen forener os

En af de første uger i januar måned er i store dele af den kristne kirke helliget til fællesbøn. Vi kalder det Evangelisk Alliance bedeuge.

Igen i år har mennesker ud over hele verden været samlet til bøn under temaet: »Gud er nær!« Og netop fordi det hedder Evangelisk Alliance bedeuge, har man været samlet på tværs af kirkelige konfessioner - sådan har det også været i Danmark.

Mange steder har Indre Mission også taget del i bedeugen - nogle steder på tværs af kirkelige skel og andre steder inden for den folkekirkelige ramme.

Selv om Indre Mission ikke går ind for tværkirkeligt samarbejde på det forkyndelsesmæssige område, så ønsker vi dog alligevel at være en del af bedeugens alliance-fællesskab. Det gør vi, fordi bønnen forener os, og fordi Gud har knytte store løfter til at bede i Jesus navn.

Men er det kun i denne ene uge, vi skal bede? Nej! Lad det være en naturlig del af jeres daglige liv og i jeres fællesskaber - både i hjem, kirke og missionshus.

I bjergprædikenen siger Jesus til os, at når vi beder, så skal vi gå ind i vores kammer og lukke døren og bede i enrum til vores himmelske far. Det skal vi, fordi der er dele af bønslivet, der skal kæmpes og bedes alene - hvor ingen ser og hører os.

Men hvorfor samles vi så til fællesbøn, hvor vi netop kan høre og se hinanden, når vi beder? Vi samles ikke til fællesbøn for at blive set og hørt. Men vi samles til fællesbøn, fordi Guds ord formaner os som kristen menighed til i fællesskab at frembære vore ønsker og bønner til Gud. Vi gør det, fordi Gud har knyttet sine løfter til bønnen - løfter om bønhørelse.

Når vi beder røres Guds hjerte!

Når vi beder rører Gud ved vore hjerter!
Anders Dalgaard

Artikel bragt i: IMT 2008 nr. 03
Forfatter: Anders Dalgaard